24ωρη Λειτουργία

H KIOUSSIS TRANSYS είναι η μοναδική εταιρεία του κλάδου Εθνικών Μεταφορών με 24ωρη λειτουργία με στόχο την αδιάλειπτη διακίνηση των προϊόντων.

Αυτή η οργανωτική και μεταφορική υποδομή είναι εξαιρετικά σημαντική σε διάφορες κατηγορίες πελατών για τις οποίες ο χρόνος παράδοσης είναι ζωτικός παράγοντας λειτουργίας.

H KIOUSSIS TRANSYS δίνει μεγάλη έμφαση στην ασφαλή και ποιοτική μεταφορά προϊόντων και εμπορευμάτων. Για αυτό τον σκοπό έχει θεσπίσει διαδικασίες και συστήματα ελέγχου τα οποία συνδυάζονται με την κατάλληλη εκπαίδευση των οδηγών. Παράλληλα η KIOUSSIS TRANSYS φροντίζει ανά πάσα στιγμή να διαθέτει ένα σύγχρονο και άριστα συντηρημένο στόλο φορτηγών.