Περισυλλογές

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται προς εμπορικές εταιρείες, η KIOUSSIS TRANSYS σε συνδυασμό με (ή ανεξάρτητα από) την υπηρεσία διανομής, παρέχει την υπηρεσία περισυλλογής εμπορευμάτων ή επιστροφών από τοπικούς αντιπροσώπους ή από καταστήματα λιανικής προς τις κεντρικές εγκαταστάσεις των πελατών της ή σε άλλο προκαθορισμένο σημείο.