Οργάνωση

H οργάνωση της KIOUSSIS TRANSYS είναι δομημένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει αφ” ενός ευελιξία και ταχύτητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις κάθε πελάτη ξεχωριστά, αφ” ετέρου δυνατότητα προσαρμογής σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά.

Η Διεύθυνση Λειτουργίας (Operations) της KIOUSSIS TRANSYS είναι οργανωμένη με τα εξής τμήματα:

• Εξυπηρέτηση Μεγάλων Επιχειρήσεων (Key Accounts)

• Εξυπηρέτηση Ιδιωτών

• Transportation Management & Υποστήριξη Δικτύου.

Τα τμήματα αυτά συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους ώστε να παρέχουν στους πελάτες άμεση ανταπόκριση, ταχύτητα και απαράμιλλη εξυπηρέτηση, τόσο στον τομέα Business to Business, όσο και στους πελάτες λιανικής.

Η Διεύθυνση Λειτουργίας υποστηρίζεται από την Οικονομική Διεύθυνση και από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, οι οποίες έχουν εξοπλιστεί με σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα ERP/CRM για καλύτερο έλεγχο και παρακολούθηση των δραστηριοτήτων.

Με την εισαγωγή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2000, το οποίο εκδίδεται από τον έγκυρο Φορέα Πιστοποίησης TUV Γερμανίας, η KIOUSSIS TRANSYS συστηματοποίησε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και τις ασφαλιστικές δικλίδες που εγγυώνται την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της.