Εγκαταστάσεις

Σήμερα η KIOUSSIS TRANSYS διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις (ιδιόκτητες και των συνεργαζόμενων αντιπροσώπων της), συνολικής επιφάνειας 35.000 m2, ενώ διαχειρίζεται στόλο 110 φορτηγών (30 ιδιόκτητων και 80 συνεργαζόμενων) ποικίλων διαστάσεων για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του ευρύτατου πελατολογίου της.

facilities

Παρακολουθώντας στενά την αγορά και τις ανάγκες των πελατών της όπως διαμορφώνονται και τροποποιούνται, η εταιρεία προσαρμόζει διαρκώς τις υπηρεσίες της στα σύγχρονα δεδομένα, αναβαθμίζοντας το ήδη υψηλό επίπεδο συνεργασίας.